Pestprotocol

Gymnastiekvereniging Donar is een sportieve en veilige vereniging waar leden samen met elkaar sporten. Dit doen de leden met respect voor elkaar in openheid en vertrouwen. Door dit open klimaat kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

In dit klimaat is daarom geen ruimte voor gedragingen die medeleden of Donar personeel uitsluiten, manipuleren, intimideren of mishandelen. Ook bedreigen, pesten, liegen en roddelen zijn voor Donar ongewenste gedragingen. Dit alles binnen en buiten de gymzaal. Samen zijn we Gymnastiekvereniging Donar, samen zorgen we ervoor dat sporten leuk is.

Als er ongewenst gedrag plaatsvindt, zal Donar optreden tegen de betreffende leden. Indien het een jeugdlid betreft, zullen we de volgende stappen ondernemen:

OvertredingSanctie
1eeen eerste waarschuwing te geven
2ede ouders op te roepen om het ongewenste gedrag te bespreken
3eschorsing van de volgende les
4ebeëindiging lidmaatschap
*Mocht het overtredende lid meerderjarig zijn, dan vervalt de 2e stap.

Melden

Mocht u een melding willen maken van een van de bovenstaande misdragingen dan kan dat op de volgende manieren:

• Spreek de train(st)er van de betreffende les aan en geef duidelijk aan wat er gebeurt en wie erbij betrokken zijn en/of;
• Stuur een email naar bestuur@donargym.nl met daarin naam van uw kind, op welke dag en welke tijd uw kind sport en wie bij het incident betrokken zijn geweest. Licht kort toe wat er is gebeurt.

Na deze melding zal Donar contact met u opnemen.