Vertrouwenscontactpersoon

Ondanks alle inspanningen die we met elkaar doen, kunnen er situaties ontstaan waarbij het vertrouwen, de veiligheid of samenwerking geschaad worden. In dat soort situaties is het prettig, als je bij een onafhankelijk persoon terecht kunt, die naar je luistert, met je meedenkt en je raad kan geven. Die belangrijke rol kan een vertrouwenscontactpersoon (vcp) vervullen.

De VCP is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van spelers, ouders of andere vrijwilligers of de manier van omgang met elkaar. Iedereen binnen Donar kan bij de VCP terecht: sporters, ouders, trainers, supporters, bestuurders, vrijwilligers, etc.
Dit is nogal een brede omschrijving, maar je kan voor veel situaties (klein en groot) bij de VCP terecht, denk bijvoorbeeld aan:

  • (Online) pesten of gepest worden;
  • (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag;
  • tussen trainer/coach en jeugdlid, jeugdleden onderling;
  • Of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is;
  • Discriminatie over huidskleur, geloof, seksuele voorkeur;
  • Wanneer een speler uit de kast wil komen maar niet goed weet hoe;
  • Wanneer ouders een vervelend gevoel hebben omtrent de omgang tussen hun kind en de trainer/coach of andere kinderen;
  • Iemand wordt verdacht, terecht of onterecht, van grensoverschrijdend gedrag;

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijkheden om hulp te krijgen en kent de mogelijke vervolgstappen. Gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon

Hallo, mijn naam is Yascha Hageman, woonachtig in Rijswijk en ik ben werkzaam bij de politie. Ik ben benaderd door het bestuur van Donar om de rol van VCP binnen Donar op mij te nemen. Ik ben al sinds mijn achtste betrokken bij Donar. Ik heb in mijn jongere jaren zelf geturnd bij Donar en vanaf mijn vijftiende ben ik training gaan geven voor verschillende doelgroepen. Helaas kan ik door mijn onregelmatige diensten geen trainingen meer verzorgen. Maar ik wilde wel betrokken blijven bij Donar. Toen het bestuur mij vroeg om deze rol als VCP op mij te nemen. Heb ik hier geen moment over getwijfeld. Dit omdat ik mij betrokken voel bij het onderwerp, de vereniging en ik omgangsvormen tegen kom. Ondanks dat Donar er alles aan doet om te zorgen voor een veilig sportklimaat, kan het voorkomen dat er tijdens een training, evenement of wedstrijd iets gebeurd waarbij je jezelf niet prettig voelt. Ik ben beschikbaar voor turn(st)ers, voor ouders van turn(st)ers, vrijwilligers, toeschouwers etc. Als je opmerkingen of vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag of wanneer je over een concreet incident een gesprek wil, of je wordt gepest, ben ik te bereiken op vcp.donar@outlook.com. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Voor vragen en advies kan je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU vertrouwenscontactpersonen@kngu.nl. Dit zijn Henriёt van der Weg of Monique Streefkerk.