Veel gestelde vragen

Hoe kan ik wisselen van les?

Wanneer u door leeftijd, niveau of door andere omstandigheden wilt wisselen van les moet u dit aangeven bij de leiding van de huidige les waaraan u deelneemt.
Deze zorgt ervoor dat u door het ledensecretariaat overgeschreven wordt naar een andere les en zorgt dat de leiding van de nieuwe les over de benodigde gegevens beschikt.

Zijn er lessen met een wachtlijst?

De lengte van de wachtlijst verschilt per les. U hoort hier van het ledensecretariaat na het aanvragen van een proefles meer over.

Kan ik een proefles volgen?

Je mag altijd gratis een proefles bij ons volgen. Deze kun je aanvragen onder het kopje ‘lidmaatschap’. We hebben op dit moment echter voor alle lessen wachtlijsten en kan een uiteindelijke plaatsing een tijdje duren. Mocht je het na de proefles leuk vinden en lid willen worden van onze vereniging, dan kunt je dat aangeven bij het ledensecretariaat.

Hoe werkt de ooievaarspas

Je hebt recht op een Ooievaarspas als je inwoner van Den Haag bent en onder een bepaalde inkomensgrens valt. De kaart wordt uitgegeven door de gemeente Den Haag.

Als u een ooievaarspas heeft, moet u deze laten scannen tijdens de aangekondigde scanmomenten op onze locatie aan de Renswoudelaan. Als u dit vergeet, moet u voor dat kwartaal de volledige contributie betalen.

LET OP! De ooievaarspas is niet geldig voor de selectie en kan dus alleen voor de recreatielessen worden gescand.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Als u om welke reden dan ook geen deel meer wilt nemen aan onze lessen dient u uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen aan ledensecretariaat1@donargym.nl
Om onze lessen te verbeteren vragen wij u de reden van opzegging op te geven.

Graag willen wij u erop wijzen dat (mondeling) opzeggen bij de leiding niet voldoende is om uw lidmaatschap te beëindigen. De incasso van de contributie zal pas gestopt worden als wij een schriftelijke opzegging (op tijd) van u ontvangen hebben.

Wat te doen bij langdurige ziekte of blessure?

Wanneer u om welke reden dan ook een lange tijd geen deel kunt nemen aan de lessen kunt u uw lidmaatschap laten bevriezen. U betaald dan een klein bedrag per maand, wat lager is dan de normale contributie. Op deze manier hoeft u zich niet uit- en later weer in te schrijven met als gevolg dat u wederom inschrijfgeld moet betalen.
Voor meer informatie of om uw lidmaatschap tijdelijk te laten bevriezen kunt u contact opnemen met het ledensecretariaat via ledensecretariaat1@donargym.nl

Moet ik meteen het verenigingstenue aanschaffen?

Tijdens de lessen is het dragen van (strakke) sportkleding vereist, maar dit hoeft niet per se het verenigingstenue te zijn. Als je echter aan wedstrijden deelneemt, is het verenigingstenue verplicht.

Wat voor kleding moet ik tijdens de lessen dragen?

Tijdens de lessen is het dragen van (strakke) sportkleding verplicht, maar dit hoeft niet per se het verenigingstenue te zijn. Bij turnlessen is het niet toegestaan om op sokken te sporten. Je moet dus turnschoentjes dragen of op blote voeten trainen. Balletschoentjes hebben meestal een te gladde zool.

Waarom is de contributie in januari hoger?

In januari wordt de bondscontributie bij de contributie verrekend.
Bondscontributie is het bedrag dat alle leden van gymnastiekverenigingen jaarlijks aan de KNGU betalen.

Alle KNGU-leden (verenigingen) zijn middels de Bondscontributie verzekerd. De betreffende verzekeringen zijn:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering

De hoogte van de bondscontributie wordt door de KNGU vastgesteld.
Wanneer u lid bent van meerdere verenigingen betaald u maar eenmaal per jaar bondscontributie.
Wanneer u halverwege het jaar uw lidmaatschap opzegt vind er geen restitutie van de bondscontributie plaats.

Waarom moet ik in de zomervakantie ook contributie betalen?

De contributie is berekend op basis van het gehele jaar min de weken die uitvallen ivm vakanties en feestdagen. Dit bedrag is gedeeld door 12 maanden. Hierdoor betaald u elke maand hetzelfde bedrag, terwijl het aantal uren les per maand verschilt.

Hoe kan ik me inschrijven?

U moet altijd eerst gratis een proefles bij ons volgen. Hiervoor moet u zich aanmelden bij het ledensecretariaat. Zij laten u weten of u direct kunt komen proeflessen of dat er een wachtlijst is.

Als u na de proefles enthousiast bent en lid wilt worden, moet u dit kenbaar maken via e-mail bij het ledensecretariaat. Zij zullen u verder helpen met de inschrijving.

Daarna kunt u elke week deelnemen aan de les en meedoen aan de activiteiten en wedstrijden van de vereniging.

Wat zijn de inschrijfkosten?

De Inschrijfkosten bedragen eenmalig €10,-
Deze worden verrekend bij de eerste betaling.

Waarom moet ik bondscontributie betalen?

Bondscontributie is het bedrag dat alle leden van gymnastiekverenigingen jaarlijks aan de KNGU betalen.

Alle KNGU-leden (verenigingen) zijn middels de Bondscontributie verzekerd. De betreffende verzekeringen zijn:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering

De hoogte van de bondscontributie wordt door de KNGU vastgesteld.
Wanneer u lid bent van meerdere verenigingen betaald u maar eenmaal per jaar bondscontributie.
Wanneer u halverwege het jaar uw lidmaatschap opzegt vind er geen restitutie van de bondscontributie plaats.

Waarom kan er alleen via automatische incasso betaald worden?

Voor onze nieuwe en bestaande leden is het alleen nog mogelijk om te betalen via automatische incasso. Het bestuur heeft hiervoor gekozen omdat handmatige overboekingen erg tijdrovend en kostbaar zijn. Helaas zijn er ook leden die niet op tijd betalen via handmatige overboekingen, wat leidt tot achterstanden in de contributie.

Om tijd en kosten te besparen, betalen daarom alle leden elk kwartaal via automatische incasso.

Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Dit kan per email naar ledensecretariaat1@donargym.nl. Vermeld altijd aan welke les u deelneemt (dag, tijdstip, zaal, juf/meester), uw oude adres, uw nieuwe adres en de verhuisdatum.