Gedragsregels

Donar is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ) en wij volgen, net als alle andere turnverenigingen, de gedragsregels van het NOC*NSF. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij onze vereniging, daarom hebben we samen een aantal gedragsregels afgesproken.

Deze gedragsregels zijn bindend. Als je een of meerdere regels overtreedt, kan je een tuchtprocedure krijgen met straffen van de sportbond.

Hier zijn de ‘Gedragsregels voor begeleiders in de sport’:

  1. De begeleider zorgt voor een veilige omgeving voor de sporter.
    De begeleider respecteert de waardigheid van de sporter en dringt niet verder door in het privé-leven dan nodig is.
  2. De begeleider misbruikt geen macht en maakt zich niet schuldig aan seksuele intimidatie.
    Seksuele handelingen en relaties tussen de begeleider en sporters onder de zestien jaar zijn niet toegestaan.
  3. De begeleider mag de sporter niet op een seksuele manier aanraken, zoals het aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  4. De begeleider maakt geen seksueel getinte opmerkingen via welk communicatiemiddel dan ook.
    De begeleider gaat tijdens trainingen, wedstrijden en reizen respectvol om met de sporter en de ruimtes zoals kleedkamers en hotelkamers.
  5. De begeleider beschermt de sporter tegen schade en misbruik en werkt samen met degenen die de belangen van de sporter behartigen.
  6. De begeleider geeft de sporter geen geld of cadeaus om tegenprestaties te vragen en accepteert ook geen onevenredige beloningen van de sporter.
  7. De begeleider ziet erop toe dat iedereen zich aan deze regels houdt en neemt actie als dat niet gebeurt.
  8. In situaties waarin de gedragsregels niet direct voorzien, handelt de begeleider in de geest van deze regels.